İdari Kadromuz

Ümit TÜRKER

Genel Müdür

İzmir/1957

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü ve Yardımcı Branş Arkeoloji

Hakan BAYRAK

İlkokul-Ortaokul Müdürü

İzmir /1980

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Fatih SERT

Lise Müdürü

İzmir/1982

Celal Bayar Üniv.Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Spor Yöneticiliği Bölümü