Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

MEB LGS  ve bursluluk sınavı  puanı ile öğrenci alan Özel Doğal Yaşam Anadolu Liselerimizde; öğrenci merkezli, çağdaş yöntemleri kullanan, gelişmelere açık bir öğretim ortamı sağlamak en temel ilkemizdir.

Bununla birlikte, öğrencilerimizden gelecek olan ve öğretim ortamını zenginleştirecek olan her türlü bilimsel ve yaratıcı çalışmaya açık olmak esastır. Amacımız, her öğrenciyi kendi potansiyelini en üst düzeyde kullanabilir hale getirmek, en yüksek seviyede akademik başarı elde etmesini, öğrencilerin güvenli ve düzenli bir ortamda sürekli gelişmesini sağlamaktır.

Öğrencilerimize bir üst eğitim programına geçişlerinde gerekli olan akademik bilgi ve becerileri kazandırmanın yanında fiziksel, zihinsel ve duygusal becerilerine yanıt verebilen kapsamlı bir eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin yaşayan değerleri içselleştirmesine, duygu ve düşüncelerini özgürce ve demokratik haklar çerçevesinde ifade etmesine, ait olduğu kültürü tanıyıp farklı kültürleri de incelemesine olanak sağlanır.

Öğrencilerimize, anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra, İngilizce de sosyal ve akademik yaşamlarında etkin olarak kullanılabilecek düzeyde öğretilir. İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizceyi sevdirmek amaçlanmakta, ayrıca öğrencilerimizin İngilizceyi öz güvenle kullanıp, çağdaş dünyaya uyum sağlayarak yetişmelerine yönelik programlar geliştirilmektedir. Okul içi ve okul dışı her türlü yabancı diller etkinliğine katılım için öğrencilerimiz desteklenmektedir.

Sosyal, sanatla barışık, yaratıcı, öz güven sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlayan okulumuz, öğrencilerimizin sanatsal yeteneklerini ortaya çıkartacak, geliştirecek, resim, müzik, tiyatro gibi her türlü etkinliği desteklemektedir.

Çocuklarımızın yetenekleri/istekleri doğrultusunda sosyal ve kültürel aktivitelere (konferans, panel/söyleşi, gezi, yarışma vb.) katılımları sağlanarak onların daha mutlu, kendine güvenli bireyler olmalarında destek olunmaktadır. Bunların daha da pekiştirilmesi ve öğrencilerimizin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla da “öğrenci kulüpleri” oluşturulmuş; her bir öğrencimizin de ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bu kulüplerde yer alması sağlanmıştır. Kulüplerde yapılan çalışmalarımız okul içi ve okul dışı çalışmalarda kullanılmıştır.

Birey psikolojisini anlamak, her bireyin biricik ve kıymetli olduğunu belirtmek, öğrencilerimizin kendisini daha iyi tanıması, daha doğru tercihler yapabilmesi, geleceğe yönelik emin adımlar atabilmesi için Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisimiz tarafından öğrencilerimize  tam destek verilmektedir. Bireysel görüşmelerle, yapılan envanterler ve mülakatlar ile öğrencilerimizin kritik dönemlerinin en doğru şekilde atlatılması hedeflenmektedir. Kariyer günleri, üniversite gezileri, bölüm tanıtmaları gibi etkinliklerle de öğrencilerimizin akademik anlamda sağlam adımlar atması en temel hedeflerimizdendir.

Özel Doğal Yaşam Ortaokulu olarak üç ana başlık altında topladığımız eğitim-öğretim anlayışımız doğrultusunda hem akademik hem sosyal hem de değerler eğitimi anlamında öğrencilerimizi en üst seviyeye taşımak en temel vazifemizdir.

Okulumuz

 • dogal-yasam-koleji-foto-25
 • dogal-yasam-koleji-foto-31
 • Doğal Yaşam Koleji
 • Doğal Yaşam Koleji

Sınıflarımız

 • Doğal Yaşam Koleji
 • Doğal Yaşam Koleji - Sınıflarımız
 • Doğal Yaşam Koleji
 • Doğal Yaşam Koleji

Müzik Sınıfımız

 • Doğal Yaşam Koleji - Müzik Sınıfımız
 • Doğal Yaşam Koleji - Müzik Sınıfımız
 • Doğal Yaşam Koleji - Müzik Sınıfımız

Laboratuvarlarımız

 • Doğal Yaşam Koleji - Laboratuarımız
 • Doğal Yaşam Koleji - Laboratuarımız