Halk oyunları, içerisinde müziği, hareketi ve anlatımı barındıran bir oyundur. Yurdumuzun değişik yörelerinin ayrı ayrı oyunları vardır. Bu oyunlarının ritmik beden hareketleri genellikle ait oldukları coğrafyayı ve o yörenin yaşam biçimlerini de yansıtırlar. Dünya genelinde ülkelerin birbirlerini yakından tanımalarında halk oyunlarının katkısı büyüktür. Halk oyunları aynı zamanda, halkın duygularını, düşüncelerini, müziğini, giyimini ve ritmin birleşmesiyle yansıtan bir bütündür.

Halk oyunlarının bu yönüyle çocuklarımız farklı kültürleri tanıma imkanı bulurlar. Aynı zamanda zihinsel,bedensel, sosyal yetileri de geliştirir. Çocuklarımız grupla hareket etmeyi, sosyal ilişki kurmayı ve sorumluluk almayı bu tarz oyunlarla eğlenerek öğreneceklerdir.

Tüm bu yararların farkında olan bizler, usta öğreticilerle çocuklarımıza bu hizmeti vermekten mutluluk duyuyoruz.