İlkokul

İlkokul

İlkokul çağı, öğrencinin her gelişim alanında hızla geliştiği, farklılaştığı bir dönemdir. Bu nedenle, öğrencilerimiz için planladığımız eğitim-öğretim sürecinde amacımız; onların gelişimlerine katkıda bulunmak ve en üst düzey performans sergileyebilecekleri ortamlar oluşturmaktır.

Eğitim-öğretim plan ve uygulamalarımızda öğretmen merkezli, ezbere dayalı, belirli kalıpların dışına çıkılamayan bir eğitim anlayışı yerine, deneyimleme ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayanan, öğrencilerin bireysel gereksinim ve farklılıklarını dikkate alan, yaratıcılığı ön plana çıkartabilecekleri öğrenci merkezli bir bakış açısı benimsenmiştir.

Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan sosyal olanaklarla da ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

Öğrencilerimize anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra, İngilizce de sosyal ve akademik yaşamlarında etkin olarak kullanılabilecek şekilde öğretilir. İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizceyi sevdirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin İngilizceyi  öz güvenle kullanıp, çağdaş dünyaya uyum sağlayarak yetişmelerine yönelik programlar geliştirilmektedir.

Sporun öğrencilerin zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimleri için önemli bir araç olarak değer kazandığı bu dönemde İlkokulumuzda beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenir.Böylelikle öğrencilerimizin hem zihnen rahatlamaları hem de keyifli vakit geçirmiş olmaları sağlanır.

Çocuklarımızın yetenekleri/istekleri doğrultusunda sosyal ve kültürel aktivitelere (konferans, panel/söyleşi, gezi, yarışma vb.) katılımları sağlanarak onların daha mutlu, kendine güvenli bireyler olmalarına destek olunmaktadır. Bunların daha da pekiştirilmesi ve öğrencilerimizin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla da “öğrenci kulüpleri” oluşturulmuş; her bir öğrencimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bu kulüplerde yer alması sağlanmıştır.

Birey psikolojisini anlamak, her bireyin biricik ve kıymetli olduğunu belirtmek, öğrencilerimizin kendisini daha iyi tanıması, daha doğru tercihler yapabilmesi, geleceğe yönelik emin adımlar atabilmesi için Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisimiz tarafından öğrencilerimize  tam destek verilmektedir. Bireysel görüşmelerle, yapılan envanterler ve  mülakatlar ile öğrencilerimizin kritik dönemlerinin en doğru şekilde atlatılması hedeflenmektedir.

Okulumuz

 • dogal-yasam-koleji-foto-25
 • dogal-yasam-koleji-foto-31
 • Doğal Yaşam Koleji
 • Doğal Yaşam Koleji

Sınıflarımız

 • Doğal Yaşam Koleji
 • Doğal Yaşam Koleji - Sınıflarımız
 • Doğal Yaşam Koleji
 • Doğal Yaşam Koleji

Müzik Sınıfımız

 • Doğal Yaşam Koleji - Müzik Sınıfımız
 • Doğal Yaşam Koleji - Müzik Sınıfımız
 • Doğal Yaşam Koleji - Müzik Sınıfımız

Laboratuvarlarımız

 • Doğal Yaşam Koleji - Laboratuarımız
 • Doğal Yaşam Koleji - Laboratuarımız